Samenwerking

Om het volledige gebied van een integrale aanpak van het ontwikkelen van personen, teams en organisaties te kunnen bedienen, werkt Centurio aan strategische samenwerkingsrelaties met partners die grotendeels vanuit dezelfde waarden-opvattingen en visies opereren.

 

Deze samenwerking achten we van belang om:

  • klanten een breed scala van diensten te kunnen leveren;
  • in een “één loket functie” te kunnen voorzien.

 

In de praktijk werkt dit als volgt. Hans Heyda zet zichzelf in als het vraagstuk binnen zijn expertiseveld ligt. Ligt het vraagstuk daarbuiten, dan kan hij een collega professional inzetten vanuit zijn netwerk.

Daarnaast versterkt de samenwerking de wederzijdse groei in professionaliteit en gezamenlijk kunnen nieuwe producten en methodieken worden (door-)ontwikkeld.

 

Centurio werkt met de volgende bedrijven/personen samen:

B-DareB-Dare | leiderschapsontwikkeling

Annemarieke Nagel en Hans Heyda

 

teamenco_logo         Team & Co | teamontwikkeling

Franke Jongsma en Hans Heyda

 

    Peter Oversteegen | buitentraining (outdoor)

 

 

Hans Heyda werkt ook al jaren voor vaste klanten.

  • Rijksvastgoedbedrijf
  • TSM Business School
  • Neerlands Diep, voorheen Rijksacademie voor Projectmanagement

 

Dit leidt tot meer dan het uitvoeren van trainingen, intervisie en coaching alleen, maar tot betrokkenheid in vernieuwing en ontwerp van producten en diensten. Ook is er vaak een intensief contact met de klant van de klant.