Visie

 Visie Centurio

Wij leveren graag een bijdrage aan het creëren van werkplekken waar het voor mensen goed is om te zijn: eenieder opereert vanuit kracht en zet prestaties neer waar hij of zij trots op is.
De menselijke factor, geïnspireerd door leiderschap, zorgt voor blijvend succes. Mensen waarderen elkaar onderling in hoe zij anders en uniek zijn en in hun ontwikkeling bouwen we voort op datgene wat er is. Wij creëeren betrokkenheid en groei door vanuit de ‘collectieve wijsheid’ van de groep een visie te ontwikkelen die verbindend werkt en appelleert aan eigenaarschap.
Het grootste succes is kunnen genieten van andermans succes.

Missie Centurio

Centurio realiseert groei en ontwikkeling bij mensen, teams en organisaties door in de rol van interim leider, trainer en coach opdrachten uit te voeren op de deelgebieden: (persoonlijk) leiderschap, samenwerken (in de keten), veranderen en visievorming. Wij willen vroeg in het proces betrokken zijn en werken vanuit integriteit aan duurzame oplossingen.

 

In zijn trainingen en coaching werkt Hans veelvuldig met het instrument ‘persoonlijk statuut’ of ‘leiderschapsverklaring’. Dit zijn visiedocumenten waarmee het individu volgens ‘de wet van de manifestatie’ zijn eigen toekomst creëert. Hans Heyda heeft zelf veel baat bij zijn persoonlijk statuut en het is mede input geweest voor de visie van Centurio. Wilt u zijn Persoonlijk Statuut ontvangen, dan is hij graag bereid dit te delen. Klik hier.