Management Development

Groei van Leiders in Organisaties

Uw organisatie wil – veelal vanuit visie gedreven – nieuwe en andere doelen bereiken en de leidinggevenden – zoals: managers, teamleiders, afdelingshoofden en MT leden – in de organisatie vormen het kritische omslagpunt. Dan kan Management Development (MD) een rol spelen.

Centurio word al jaren veelvuldig ingezet om dit soort MD trajecten te ontwikkelen. Deze waren in het verleden niet altijd even effectief, omdat het vaak een eenzijdige – mono-disciplinair en gericht op het behalen van opleidingsdoelen – aanpak van ontwikkelen was.

Door toepassing van de principes van High Impact Learning hebben wij ons zelf ontwikkeld tot procesmanagers van ontwikkelingsvraagstukken.

Co-creatie

Onze aanpak creëert draagvlak doordat we belangen in kaart brengen, het gezamenlijk belang expliciet en leidend maken. Naast management laten we ook medewerkers vanaf het begin meedenken en geven hen invloed bij het definiëren van een inspirerend resultaat.
Wij willen vroegtijdig met de klant kritisch meedenken over:

  • het waarom: de vraag achter de vraag;
  • de visie en doelen: hoe is het vraagstuk verankerd in de visie van het bedrijf en wat is klaar wanneer we klaar zijn;
  • het draagvlak: hoe creëren we ‘eigenaarschap’ voor het leerproces;
  • de koers: wat wordt op hoofdlijnen de aanpak en welke fasen onderscheiden we.

 

Inhoud

We werken in onze programma’s meestal op drie deelgebieden:

  • persoonlijke ontwikkeling als leider;
  • vakinhoudelijke ontwikkeling als manager;
  • toepassing middels Action Learning.

 

Samenwerking in de uitvoering

Omdat we niet alle deelgebieden zelf beheersen, zetten we veel specialisten vanuit ons netwerk in. We kunnen de MD trajecten vanuit Centurio aanbieden, maar ook namens een business school.