Persoonlijke ontwikkeling

We zien in de huidige tijd een ontwikkeling dat steeds meer mensen voor hun persoonlijke ontwikkeling coaching kiezen als instrument om die ontwikkeling te ondersteunen. Mensen willen echte keuzes maken, de jonge generaties zijn mondiger en geven gemakkelijker feedback aan de ouderen, zij zijn zelf vaak nog zoekende hoe kom/blijf ik in mijn kracht en in deze tijden van crisis zijn de vraagstukken vaak indringend van aard. Daar is coaching dan een uitstekkend instrument voor.

Coaching

Algemeen

Coaching is een instrument dat wordt toegepast bij mensen die willen werken aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Wij gaan uit van de principes van zelfinzicht en zelfverantwoordelijkheid. De gecoachte bepaald door zelfinzicht wat zijn sterke en te ontwikkelen punten zijn. Indien dit bij betrokkene nog niet geheel duidelijk is, dan begeleidt de coach hem door actieve feedback om te komen tot zelfinzicht. De coach helpt de coachee keuzes te maken in toepasselijk gedrag. Ook kunnen andere instrumenten worden ingezet zoals, een zelfanalyse, een omgevingsanalyse en (persoonlijkheid)testen

We werken met een waarderende aanpak. Dit houdt in dat we oordeelloos kijken naar ‘wat er is’, ruimte en aandacht geven aan het doorontwikkelen van kwaliteiten en onderzoeken hoe de aanwezige kwaliteiten het werken aan ontwikkelpunten kunnen versterken.

 

Hans Heyda als coach

Persoonlijke ontwikkeling is een reis, waarbij we van tevoren vaststellen wat de bestemming is. Tijdens de reis kan de eindbestemming veranderen en we weten van tevoren niet wat de route exact is. De aanpak van Hans Heyda is divers en situationeel.

  • de ene keer volgend en de andere keer sturend;
  • het ene moment werken we op het niveau van gedrag en het andere moment op het niveau van overtuigingen;
  • de ene keer werken we aan een actiepunt en de andere keer aan een onderzoeksvraag;
  • het ene moment pakken we een praktische situatie als uitgangspunt en het andere moment werken we meer in algemene zin met bijv. een model;
  • de stijl is veelal ontwapenend en onderzoekend, maar kan ook confronterend zijn.

Datgene wat nodig is om aan te sluiten bij (de ontwikkeling) de coachee is leidend.

Hans Heyda is uitstekend in staat een vertrouwensband op te bouwen. Dit wordt door deelnemers verwoord in uitlatingen als ‘ik had van tevoren niet verwacht dat ik dit zou zeggen’.

 

Training

 Natuurlijk kan persoonlijke ontwikkeling ook in een training worden aangepakt. Dan is er een groep mensen, veelal van één bedrijf of organisatie, nodig. We maken dan altijd een maatwerk traject qua inhoud, vorm en duur.