Procesleider van Verandering

Organisatie verandering

Wij zijn bij diverse verandervraagstukken in eigen organisatie en bij klanten betrokken geweest. Daarnaast is in deze dynamische tijd veranderen en vernieuwen een ‘sine qua non’ om als organisatie en bedrijf aan de top te blijven.

Onze werkwijze bij verandertrajecten is gevormd door diverse theoretische concepten, maar bovenal door onze visie en mensbeelden.

Dit betekent in onze aanpak
  • Handelen vanuit de ‘collectieve wijsheid’ van de groep en dialoog als dominante stijl van communicatie.
  • Wij willen vroeg in het proces betrokken zijn.
  • Bij voorkeur met een analyse fase starten. We willen niet een goede oplossing op het verkeerde probleem ‘plakken’.
  • Scherp zijn op het voorkomen van weerstand. Een verandering start bij het eerste gesprek en we het nog niet eens een verandering hebben genoemd.
  • Zo snel als mogelijk de doelgroep betrekken.
  • ‘Gedoe omarmen’, omdat ‘gedoe’ energie is en er aandacht aan besteden openheid creëert.
  • Situationele aanpak van alle gebeurtenissen in het verloop van het proces.

 

Onze werkwijze sluit aan bij onze visie en talenten. Dit betekent ook dat niet alle verandertrajecten geschikt zijn om door ons te worden begeleid. Is het bijvoorbeeld nodig om op korte termijn daadkrachtig en zonder aanzien des persoon in te grijpen, dan zijn andere veranderaars beter in staat de klant te helpen.

Wilt u meer weten over een praktijkcases van een verandertraject dat door Hans Heyda is begeleid. Lees dan het artikel ‘procesmanager van verandering’.