Klanten

De klant, het beoogde effect en de afgeleide doelen staan bij Centurio voorop. Door ‘in de huid van de klant te kruipen’ is het mogelijk toegevoegde waarde te creëren.
Dit doen wij door als partner vroegtijdig betrokken te zijn in het besluitvormingsproces bij de klant en actief mee te denken over vragen als:

  • Hoe creëer je draagvlak voor het vraagstuk dat in de organisatie opgelost moet worden?
  • Hoe is het vraagstuk en de voorziene oplossing verankerd in de collectieve ambitie – visie en waarden – van het bedrijf of het team?
  • Is het vraagstuk voldoende verkent en helder? Hoe zorg je ervoor dat je de ‘juiste’ oplossing voor het ‘juiste’ probleem vindt?
  • Hoe maak je gebruik van de collectieve wijsheid van de groep?

 

Vraagstukken van onze klanten

Om u inzicht te geven in welke vraagstukken wij bij klanten worden betrokken, hebben we een aantal casussen beschreven die u via de menubalk kunt aanklikken. Wij wensen u veel leesplezier en mogelijk inzichtmomenten.

Wie zijn onze klanten?

Ropeblock, organisatieontwikkelingstraject naar meer zelforganisatie

Antea Group, procesbegeleiding directie bij strategiebijeenkomsten

ProRail, eenheidsontwikkeling projectteam UK Terminal PHS Amsterdam

Rijkasvastgoedbedrijf, begeleiding implementatietraject IPM bij directie Transacties & Projecten

Delta Wonen, eenheidsontwikkeling team Raad van Commissarissen

TSM business school, leaderschip challenge in BLDP programma Boskalis (internationaal)

Twence, persoonlijk ontwikkelingstraject leidinggeven aan projecten en innovatie voor medioren

IKEA, team development cluster Real Estate

Antea Group, persoonlijk ontwikkelingstraject ‘Essenties van Leiderschap’ voor adviesgroep managers en teamleiders

ProRail, eenheidsontwikkeling IPM team en projectteam PHS Zuidwestboog Meteren

Rijksvastgoedbedrijf, eenheidsontwikkeling van diverse IPM en project teams, zoals o.a. Herman Gorter complex, Rechtbank Den Bosch,  pilots Buitentruimte Defensie, Campus Amsterdam, renovatie Raad van State en Eerste Kamer

Neerlands Diep, voorheen Rijksacademie voor Projectmanagement, coaching deelnemers (projectmanagers) Kernprogramma

Veiligheidsregio Drenthe, begeleiding crisisteams in werken volgens ‘leaders intent’

Project Station Driebergen Zeist, begeleiding samenwerking teams opdrachtgever en  opdrachtnemer (ProRail, Arcadis en BAM)

Forensische Psychiatrie GGZ Drenthe, eenheidsontwikkeling management team

TSM Business School, coaching en teamvorming deelnemers MBA opleiding

Gemeente Duiven, organisatieverandering naar zelforganisatie

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft, eenheidsontwikkeling projectteam gemeente Delft

Boskalis, Offshore Wind Force – eenheidsontwikkeling projectteam project Wikinger II

RijksUniversiteit Groningen, teamontwikkeling management team Centrum voor Informatie Technologie

Van Aetsveld, leiderschapsontwikkeling jong talenten

Heijmans, opstarten intervisie groepen