Casus veranderen

Een veiligheidsregio

Vraagstuk

Functionarissen binnen de crisisorganisatie moeten zelfstandig kunnen handelen. De crisis is uit zichzelf onvoorspelbaar en vraagt om een passende reactie op dat moment. Het is daarom belangrijk dat mensen inzicht hebben in de bedoeling van het werk van de crisisorganisatie. Om individuen en teams voor te bereiden om vanuit eigen kracht besluitvaardig te handelen in complexe en onzekere situaties, moeten zij naast het kennen van processen, procedures en regels (het hoe) zich ook ontwikkelen op het niveau van inzicht (het waarom) en betekenisgeving (het waartoe).

Effect

Medio 2015 heeft de werkgroep MOTO onder begeleiding van Hans Heyda het effect geformuleerd waar het MOTO ontwikkelingsprogramma een bijdrage aan moet leveren, zijnde:

‘Dat een ieder, binnen het geheel van de crisisorganisatie zijn eigen crisismanager kan zijn met verantwoordelijkheid voor het resultaat van het geheel.’

Aanpak

In 2015 heeft Hans Heyda twee bijeenkomsten begeleid waarin het effect, de doelen en de activiteiten voor het MOTO ontwikkelingsprogramma werden benoemd. Door te starten bij het effect werd een gezamenlijk en aantrekkelijk beeld van de toekomst vastgesteld. Om deze stip aan de horizon met een praktisch ontwikkelingsprogramma te realiseren was het noodzakelijk om naast enkelslag leren, wat al belegd was in het bestaande programma, ook dubbel (het waarom) en drieslag (het waartoe) leren in het programma te integreren.

Voor het ontwikkelingsprogramma Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen worden de volgende activiteiten opgepakt:

  • meeschrijven aan beleidsnotitie;
  • ontwerp training crisisteams;
  • uitvoering train de trainer voor interne trainers;
  • uitvoering training persoonlijke ontwikkeling Leider Copi.

 

Resultaat, o.a.
  • Zelfstandig handelende functionarissen, die zich in hun handelen baseren op de leaders intent.
  • Mensen in de crisisorganisatie die handelen vanuit kracht en weten hoe ze omgaan met hun zwakten: ontwikkelen of organiseren.
  • Teams waarin mensen zich vertrouwd voelen om zich kwetsbaar op te stellen en om het ‘tegengeluid’ te laten horen.
  • Een zelfbewuste crisisorganisatie waarin mensen zich focussen op wat er aanwezig is – talenten, kwaliteiten en waarden - en verbonden zijn met hun omgeving.
  • Teams waarbinnen het ‘spel van leiden en volgen’ goed gespeeld wordt.