De naam

Centurio was een rang in het Romeinse leger ten tijde van het jaar 0. De centurio had het bevel over een centuria. Zo’n centuria bestond uit ongeveer honderd man en daarom is een andere naam voor de centurio ook wel honderdman.

Het legioen

Het Romeinse leger telde tientallen legioenen. Elk legioen bestond uit verschillende onderdelen. Het kleinste onderdeel was een contubernium, bestaande uit acht man die samen een tent deelden. Tien contubernia vormden samen een centuria van tachtig man. De leider hiervan heette een centurio, wat eigenlijk hoofdman over honderd betekent, omdat een centuria oorspronkelijk uit honderd man bestond.

De schrijfwijze

De schrijfwijze in de brontaal, het Latijn,is centurio. Waarschijnlijk onder invloed van het Engels en/of het Frans (die de vorm centurion hebben), heeft de vorm met -n ook ingang gevonden in het Nederlands.

Link met het heden – onze visie op leiderschap

In oorsprong werd de centurio gekozen door en uit het midden van de legionairs en is daarmee het eerste tastbare bewijs in de Europese geschiedenis voor de kerneigenschappen van de leider: visie, inspiratie, lef en integriteit. Leiderschap krijg je niet door een functie, maar wordt je gegeven door de mensen die je willen volgen.