Casus Management Development

Een ingenieursbureau

Vraagstuk

Een organisatie in verandering, waarin het leiderschap van de teamleiders een kritische succesfactor is voor het welslagen van de verandering. Tijdens het traject belande de organisatie in een crisissituatie en moet de verandering versneld worden doorgevoerd. De organisatie ontkomt niet aan (gedwongen) ontslagen en en functiewisselingen, o.a. in de groep teamleiders.

 

Aanpak

Ontwikkelen en uitvoeren management development traject voor 4 groepen teamleiders met een looptijd van 14 maanden: 5 keer een 2 daagse en tussendoor intervisie en collegeavonden met inspirerende sprekers.

De teamleiders groeien verder in hun rol door:

 • persoonlijke ontwikkeling als leider
 • vakinhoudelijke ontwikkeling als manager
 • toepassing door gerichte opdrachten in de eigen werkpraktijk


Resultaat, o.a.
 • een veilige plek en vertrouwde omgeving om af en toe ‘stoom af te kunnen blazen’ en (nieuw) perspectief en oplossingen te vinden.
 • een gezamenlijk referentiekader en taal tussen teamleiders
 • vele positieve ervaringen met het aanboren van de collectieve wijsheid van de teams
 • horizontale afstemming tussen de teamleiders van verschillende divisies
 • urgentiebesef en eigenaarschap voor commercie
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid en opereren vanuit gemeenschappelijk belang naar klanten
  • Action Learning leidt tot concrete leads en opdrachten