Team & Co, samenwerking met Franke Jongsma

Sinds januari 2013 werken Hans Heyda en Franke Jongsma samen bij klanten en ontwikkelen zij nieuwe modellen en werkwijzen om het gedachtegoed op het gebied van teamontwikkeling aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

De context waarin teams opereren verandert.

  • We leven en groeien steeds mee toe naar een netwerksamenleving. Samenwerken in de keten in los/vaste verbanden is steeds meer de standaard. Het begrip macht is hiermee tanende. Vragen van vandaag eisen grensoverschrijdende samenwerking over kennisgebieden, teams, afdelingen, organisaties en landsgrenzen heen.
  • Het uitgangspunt ‘kennis is macht’ is uitgeput. Informatie is met ‘een druk op de knop’ beschikbaar. Vermogen tot samenwerken en de sociale vaardigheid om samen nieuwe kennis te creëren is de ‘kracht’ van de huidige tijd.
  • Naast bijeenkomsten waarbij het team in zijn geheel fysiek bij elkaar is, ontmoeten teamleden elkaar steeds meer virtueel, ook omdat mensen steeds vaker vanuit verschillende tijdzones deel uitmaken van één team.
  • Teams wisselen tijdens de opdracht veelvuldig van samenstelling. Medewerkers participeren in meerdere teams tegelijkertijd.
  • Leiderschap gecentreerd in één persoon met de macht, rol en status voldoet niet om het resultaat te behalen. Er is meer nodig om onvoorziene situaties het hoofd te kunnen bieden.
  • De arbeidsmarkt zal wanneer de komende jaren de economie weer aantrekt, opnieuw krap worden. De nieuwe generatie zal zich binden aan organisaties en bedrijven waar zij invloed hebben, waar talenten worden gewaardeerd en ontwikkeld en die passen qua zingeving.

Wij ontwikkelen binnen Team & Co antwoorden die passen op de vragen van de nieuwe tijd. Doe met ons mee en reageer op dit blog.